Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa w Goszczanowie

O programie

INFORMACJE PODSTAWOWE

Szkoła Podstawowa w Goszczanowie uczestniczy w programie rządowym "Aktywna Tablica". W ramach działań podjętych w tym programie wyposażyliśmy trzy sale w nowoczesne tablice multimedialne i wprowadzamy na prowadzonych lekcjach działania oparte na technologii informacyjno-komunikacyjnej.

Innym z podjętych działań jest zawarcie porozumienia z innymi szkołami i utworzenie międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu.

Szkoły uczestniczące w sieci:

  1. Szkoła Podstawowa w Chlewie
  2. Szkoła Podstawowa w Goszczanowie
  3. Szkoła Podstawowa w Kaszewie
  4. Szkoła Podstawowa w Lipiczu

Cele ogólne działania międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli stosujących TIK:

  1. Rozwijanie kompetencji nauczycieli w zakresie technologii informacyjno -  komunikacyjnych:  zdobywanie nowej wiedzy, umiejętności i postaw, jakie mogą być użyteczne podczas wykorzystania TIK na zajęciach edukacyjnych,
  2. Tworzenie rozwiązań - wypracowanie narzędzi, scenariuszy, materiałów, które są pomocne w radzeniu sobie z pracą w kontekście indywidualnych zadań zawodowych.

Odbyło się inauguracyjne spotkanie przedstawicieli szkół podstawowych tworzących międzyszkolną sieć współpracy nauczycieli stosujących TIK
w nauczaniu. Celem spotkania było szkolenie w zakresie posługiwania się narzędziem do tworzenia interaktywnych zasobów Class Flow. W spotkaniu, poza e-koordynatorami wymienionych szkół podstawowych uczestniczących  w rządowym programie „Aktywna tablica”, brali udział również inni nauczyciele pragnący rozwijać warsztat swojej pracy i wzbogacać go
o narzędzia organizacji i wsparcia nauczania w sieci Internet.

Ważne komunikaty

Kontakt do szkoły

Tel: 43-8297004

email: spgoszczanow@wp.pl

DYREKTOR

502989841

W-CE Dyrektor

502990564

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Sierpień 2022 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny