Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa w Goszczanowie

Pięlęgniarka szkolna

Szkolna pielęgniarka udziela uczniom pierwszej pomocy - opatruje rany, tamuje krwotoki. A w razie konieczności wzywa na pomoc karetkę.  Pielęgniarka w szkole prowadzi uczniom karty zdrowia, waży dzieci, mierzy, bada im wzrok, słuch. Odpowiada też za profilaktykę stomatologiczną. Jeśli lekarz wystawia odpowiednie zlecenie, podaje w szkole leki i przeprowadza niezbędne zabiegi uczniom z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnym. Pielęgniarka szkolna opiekuje się dziećmi i młodzieżą szkolną do ukończenia ostatniej klasy szkoły. W sytuacjach nagłych, jeśli stan zdrowia dziecka wymaga natychmiastowej interwencji lekarskiej, nauczyciel, dyrektor szkoły lub pielęgniarka powinni udzielić pomocy przedmedycznej i wezwać karetkę pogotowia. Jednocześnie ich obowiązkiem jest zawiadomić rodziców lub opiekunów dziecka.

Gabinet pielęgniarki szkolnej znajduje się budynku B (byłe gimnazjum).

 

 

 

Ważne komunikaty

Kontakt do szkoły

Tel: 43-8297004

email: spgoszczanow@wp.pl

DYREKTOR

502989841

W-CE Dyrektor

502990564

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Sierpień 2022 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny